A E D I G I
Xây dựng danh sách Email quan trọng như thế nào

Bạn bắt đầu xây dựng website cho riêng mình và nghe đâu đó đến khái niệm xây dựng một danh sách email, nhưng lại không hiểu được tầm quan trọng của nó. Nhiều blogger và người kinh doanh online không thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống này. Trong bài viết

SMTP là gì ? Sử dụng SMTP miễn phí của SendGird để gử...

Bạn đang không biết cách nào để sử dụng dịch vụ SMTP miễn phí của SendGrid? Bạn đang đau đầu về việc Email gửi đi từ blog WordPress của mình không tới được độc giả hoặc bị vào mục Spam?… Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng