Mua bán tài khoản Freepik Premium giá chỉ từ 70.000đ/tháng

BÁN TÀI KHOẢN FREEPIK PREMIUM

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho những bạn không sử dụng thường xuyên và một số bạn học tập bằng Freepik mình đã ra mắt gói này

Mua bán tài khoản FREEPIK PREMIUM chỉ từ 70.000đ/tháng 1

 

Mua bán tài khoản FREEPIK PREMIUM chỉ từ 70.000đ/tháng 2

Sở hữu kho tài nguyên đồ họa

Freepik là gì ?

Đây là kho tài nguyên đồ họa khổng lồ dành cho thiết kế, bạn có thể tải xuống để sử dụng hoặc tìm kiếm ý tưởng cho thiết kế của riêng mình

HÌNH THỨC 1: MUA CHUNG TÀI KHOẢN FREEPIK PREMIUM

Mua bán tài khoản FREEPIK PREMIUM chỉ từ 70.000đ/tháng 3

Hướng dẫn sử dụng

Với tài khoản riêng bạn chỉ sử dụng mỗi bạn và có thể thay đổi thông tin tài khoản theo ý muốn

Với tài khoản dùng chung, bên mình sẽ cung cấp trình duyệt đã lưu sẵn tài khoản và mật khẩu, bạn chỉ việc tải xuống và sử dụng

Lưy ý:

Với tài khoản Freepik Premium thì tải tối đa 100 file/ngày. Tuy nhiên các gói mua chung chỉ bao gồm từ 3-4 thành viên nên sẽ ít gắp trường hợp bị giới hạn lượt tải. Các trường hợp chia sẻ tài khoản sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

GÓI 03 THÁNG

(tài khoản dùng chung)

270.000Đ

MUA TÀI KHOẢN

GÓI 06 THÁNG

(tài khoản dùng chung)

450.000Đ

MUA TÀI KHOẢN

GÓI 1 NĂM

(tài khoản dùng chung)

800.000Đ

MUA TÀI KHOẢN

GÓI 1 NĂM

(tài khoản riêng)

1.200.000Đ

MUA TÀI KHOẢN

HÌNH THỨC 2: MUA THEO FILE

Gói 10 File

40.000Đ

Đăng ký

Gói 20 File

70.000Đ

Đăng ký

Gói 40 File

100.000Đ

Đăng ký