Thông tin yêu cầu thiết kế

Thông tin yêu cầu thiết kế

Tại sao bạn muốn có một trang web mới? Bạn cần một trang web để làm gì: tăng lượt tiếp, doanh số bán hàng, tỷ lệ phản hồi, tìm kiếm khách tiềm năng, quyền hạn trực tuyến?  Đối tương bạn muốn nhắm đến


Yêu cầu về giao diện