A E D I G I
Xu hướng kinh doanh online 2018

Đây là bài viết về kinh doanh online tại Việt Nam Có nghĩa là bạn cần nhập sản phẩm (hoặc mở dịch vụ) và sau đó quảng cáo trên môi trường online mang về khách hàng. Từ đó phát triển business của bạn lên. Còn affiliate chỉ như 1 hình thức giúp các bạn vốn yếu “tập kinh