A E D I G I
SMTP là gì ? Sử dụng SMTP miễn phí của SendGird để gử...

Bạn đang không biết cách nào để sử dụng dịch vụ SMTP miễn phí của SendGrid? Bạn đang đau đầu về việc Email gửi đi từ blog WordPress của mình không tới được độc giả hoặc bị vào mục Spam?… Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng

Cài đặt và cấu hình plugin Yoast SEO tốt nhất

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH PLUGIN YOAST SEO Mình đã gắn bó với duy nhất công cụ SEO này từ những ngày đầu tiên viết blog trên WordPress và đến hôm nay khi ngồi đây mình vẫn chỉ đang sử dụng Yoast SEO cho việc tối ưu blog và bài viết. Bởi vì