Dự án thiết kế website Tủ Sách Huế 1

Link Website: https://tusachhue.vn/

Tủ sách Huế được hình thành với Logo nhận diện riêng, mang tính thương hiệu riêng của Huế. Không chỉ quảng bá văn hoá Huế mà đề án này còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện con người. Đồng thời, tôn vinh các tác giả, người đọc và những người tham gia sưu tầm, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

Dự án thiết kế website Tủ Sách Huế 2