[Thủ thuật] Chia sẻ tài khoản Steam Premium miễn phí

Không phải ai cũng có điều kiện để được xài Steam, nên mình chia sẻ một số tài khoản Steam.

Steam Premium là một nền tảng phân phối trực tuyến, trò chơi điện tử nhiều người chơi, và dịch vụ giao tiếp xã hội trên nền internet

Tài khoản Steam miễn phí

—————– Account: thinhteedy:coldboy165 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198086931739 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: America’s Army 3] – [Played: 0.1 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 5.2 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Serious Sam HD: The Second Encounter] – [Played: 0.11 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: mee2855:024541976
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198327593305
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C183C-->
[#1] – [Game: APB Reloaded] – [Played: 0.17 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] —————– Account: HEXXITGUY:nicothecat URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198138255752 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Unturned] – [Played: 0.16 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: xwaster123:04edf9f4
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198125559642
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C216C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 2.1 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: ikzanwb:galung121 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198438420879 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Unturned] – [Played: 0.51 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Paladins] – [Played: 21.5 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Realm Royale] – [Played: 0.3 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <——————————————–> [Game: Unturned] –
Account: Simbinami:narunaru16
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198219050137
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C252C-->
[#1] – [Game: Spacewar] – [Played: 10.14 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] _
Account: n01den:un456shit
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198114552194
Balance: 0 RUB
Level: 2
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C285C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 0.30 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: bostero0:kuavilin0 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198341715875 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Verified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Dungeon Fighter Online] – [Played: 0.2 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: kimgiggok:jost084269
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198166223244
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C321C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 0.1 hrs.] – [Recently played: 0.2 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: 60238012:nbck99fr URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198449883996 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: World of Guns: Gun Disassembly] – [Played: 1.3 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: jeaneiei:0890107067
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198112571645
Balance: 0 RUB
Level: 3
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C356C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 0.19 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: gigkung007:14931572 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198350696769 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Verified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Infestation: The New Z] – [Played: 0.1 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: Pureeureka:028687092
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198119770971
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C391C-->
[#1] – [Game: Left 4 Dead 2] – [Played: 21.12 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Path of Exile] – [Played: 10.33 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Steam] – [Items: 4] —————– Account: xyz1044:qjatn89 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198040695888 Balance: 0 RUB Level: 5 Email: Unverified KT: True VAC: False Limit: False <————————————————> [#1] – [Game: Half-Life 2: Deathmatch] – [Played: 15.9 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 1.54 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Garry’s Mod] – [Played: 19.57 hrs.] – [Recently played: 0.43 hrs.] [#4] – [Game: Alien Swarm] – [Played: 0.32 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#5] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 0.18 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#6] – [Game: Sid Meier’s Civilization V – Demo] – [Played: 3.9 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <——————————————–> [Game: Team Fortress 2] – [Items: 1] 
Account: csaba2323:chillids
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198081189698
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C446C-->
[#1] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 2.33 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] —————– Account: xusplay:633165208 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198255371024 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 11.44 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: aydinn900:2080502331
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198080669534
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C479C-->
[#1] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 4.55 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] —————– Account: buezo10:buezo10 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198065941223 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 13.16 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: Stasella96:santasom27
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198090876069
Balance: 0 RUB
Level: 4
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C512C-->
[#1] – [Game: Counter-Strike: Source] – [Played: 0.2 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Dota 2] – [Played: 10.57 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Serious Sam HD: The Second Encounter] – [Played: 4.24 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#4] – [Game: Dota 2 Test] – [Played: 0.4 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#5] – [Game: Warframe] – [Played: 289.41 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Dota 2] – [Items: 2] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: benjamoni:monil123 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561197992833798 Balance: 0 RUB Level: 7 Email: Unverified KT: True VAC: True Limit: False <————————————————> [#1] – [Game: Counter-Strike: Source] – [Played: 68.41 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 0.3 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Garry’s Mod] – [Played: 42.56 hrs.] – [Recently played: 0.15 hrs.] [#4] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 1.45 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#5] – [Game: Altitude – Demo] – [Played: 0.7 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: myr395:MYgod000
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198362553227
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C574C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 3.19 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: waagia:badboyger0 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198417209294 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Paladins] – [Played: 6.27 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: noaha5775:nanny123
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198038388102
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C609C-->
[#1] – [Game: Warface] – [Played: 0.4 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] —————– Account: juraa14:pixma1235 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198767313123 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Fistful of Frags] – [Played: 0.51 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: kholdy5:Selecao13
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198310021345
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C642C-->
[#1] – [Game: Sakura Clicker] – [Played: 12.49 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] —————– Account: kenanzz:001993 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198005387093 Balance: 0 RUB Level: 6 Email: Unverified KT: True VAC: False Limit: False <————————————————> [#1] – [Game: War Thunder] – [Played: 0.1 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: HunSkin88:0654349101
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198149710174
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C675C-->
[#1] – [Game: Unturned] – [Played: 0.21 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] _
Account: DIMAS32272:Zibata72
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198299478899
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C708C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 1.38 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: TsuNameYT:nzpp7063 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198408611323 Balance: 0 RUB Level: 4 Email: Verified KT: False VAC: True Limit: False <————————————————> [#1] – [Game[VAC]: Counter-Strike: Global Offensive] – [Played: 196.58 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] <——————————————–> [Game: Counter-Strike: Global Offensive] – [Items: 16] [Game: Steam] – [Items: 4] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-> CS:GO – Rank: Unranked – Wins: 20 – Level: 18 
Account: jasper9788:g2931618
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198292225994
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C746C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 5.57 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] [#2] – [Game: Unturned] – [Played: 4.25 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Unturned] – [Items: 2] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

_
Account: sukiako01:haha1234
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198082391236
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C804C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 608.17 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Dota 2] – [Items: 28] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: nehmatseif:pauljany URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198077161172 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: America’s Army 3] – [Played: 7.11 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: CrimeCraft GangWars] – [Played: 3.34 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Arctic Combat] – [Played: 0.12 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: rubdev:isa301108
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198104054031
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C862C-->
[#1] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 6.9 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] —————– Account: serg02053:dkflf2011 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198246952114 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Fishing Planet] – [Played: 8.12 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: oskulls7:amorciel9
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198280658966
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C895C-->
[#1] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 2.44 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Insurgency] – [Played: 7.0 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Pool Nation FX] – [Played: 0.6 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#4] – [Game: Hacknet] – [Played: 0.2 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#5] – [Game: Dead by Daylight] – [Played: 0.23 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#6] – [Game: Paladins] – [Played: 2.41 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#7] – [Game: Deceit] – [Played: 0.42 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#8] – [Game: Black Squad] – [Played: 69.20 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#9] – [Game: Realm Royale] – [Played: 1.0 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#10] – [Game: MU Legend] – [Played: 3.24 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Team Fortress 2] – [Items: 4] [Game: Black Squad] – [Items: 4] —————– Account: 1962stp:lks5268931 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198064688120 Balance: 0 RUB Level: 1 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 1.18 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Spacewar] – [Played: 0.6 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 78.16 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#4] – [Game: Trine 2 Demo] – [Played: 0.17 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#5] – [Game: Trine 2 Demo] – [Played: 0.1 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <——————————————–> [Game: Team Fortress 2] – [Items: 1] 
Account: tickkie1:098758845
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198065061879
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C950C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 0.38 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Tom Clancy’s Ghost Recon Phantoms – NA] – [Played: 0.17 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: hapacz3:tetrus123 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198081854338 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Insurgency: Modern Infantry Combat] – [Played: 0.24 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: KlaaanInc:mks8885552
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198111503487
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C988C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 15.26 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Dota 2] – [Items: 2] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

_
Account: bdenzal:d19970620d
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198072512292
Balance: 0 RUB
Level: 4
Email: Verified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C1046C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 0.45 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: byHero312:124310Max URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198240599030 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 0.16 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: godevski:danne1337k
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198329923259
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C1081C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 6.0 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: aider05:aidervega5 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198043980577 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Portal] – [Played: 0.20 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 0.41 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: uyysidmc:dmc9013574
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198203445980
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Verified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C1116C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 17.20 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] <->
[Game: Dota 2] – [Items: 18] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: ozmo198:29111983 URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198113626814 Balance: 0 RUB Level: 0 Email: Unverified KT: False VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Rise of Incarnates] – [Played: 0.1 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: skipeboy:skipe171
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198099935705
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C1174C-->
[#1] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 10.3 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Team Fortress 2] – [Items: 10] _
Account: myr395:MYgod000
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198362553227
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C1229C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 3.19 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

_
Account: 404tamvan:Aditya715
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198254869907
Balance: 0 IDR
Level: 0
Email: Verified
KT: True
VAC: False
Limit: True
<-¨C1266C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 4.47 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

_
Account: procause1:cause123
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198163546480
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Verified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C1301C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 0.49 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Dota 2] – [Items: 3] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

—————– Account: elrosadito:alcahuete URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561197991738996 Balance: 0 RUB Level: 4 Email: Unverified KT: True VAC: False Limit: True <————————————————> [#1] – [Game: Half-Life 2] – [Played: 4.0 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] 
Account: fenex255:255100050q
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198169436006
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: True
Limit: True
<-¨C1359C-->
[#1] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 14.19 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Dota 2] – [Played: 22.42 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] [#3] – [Game: Magicka: Wizard Wars] – [Played: 0.12 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#4] – [Game: Warframe] – [Played: 2.50 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#5] – [Game: Unturned] – [Played: 0.0 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#6] – [Game: Paladins] – [Played: 62.36 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Team Fortress 2] – [Items: 31] [Game: Dota 2] – [Items: 14] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

_
Account: Kelemben:rypaso21
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561198367074523
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C1417C-->
[#1] – [Game: Dota 2] – [Played: 2.46 hrs.] – [Recently played: 0.1 hrs.] [#2] – [Game: Yu-Gi-Oh! Duel Links] – [Played: 0.1 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Dota Underlords] – [Played: 2.39 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Dota 2] – [Items: 1] <_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->

_
Account: Stanko418:kuklol123
URL: http://steamcommunity.com/profiles/76561197993973985
Balance: 0 RUB
Level: 0
Email: Unverified
KT: False
VAC: False
Limit: True
<-¨C1475C-->
[#1] – [Game: Counter-Strike] – [Played: 1.4 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#2] – [Game: Team Fortress 2] – [Played: 0.44 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#3] – [Game: Supreme Commander 2 – Demo] – [Played: 2.38 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] [#4] – [Game: Crysis 2 Demo] – [Played: 5.29 hrs.] – [Recently played: 0.0 hrs.] <->
[Game: Team Fortress 2] – [Items: 1]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI ĐIỆN NGAY 0901 901 800
Chat Facebook Gọi điện Chat Zalo