Thay đổi vị trí của giá bán và giá khuyến mãi trong WooCommerce của wordpress

Mã chèn vào funtions.php

add_filter( 'woocommerce_format_sale_price', 'invert_formatted_sale_price', 10, 3 );
function invert_formatted_sale_price( $price, $regular_price, $sale_price ) {
return '' . ( is_numeric( $sale_price ) ? wc_price( $sale_price ) : $sale_price ) . ' ' . ( is_numeric( $regular_price ) ? wc_price( $regular_price ) : $regular_price ) . '';
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI ĐIỆN NGAY 0901 901 800
Chat Facebook Gọi điện Chat Zalo