Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc Hana 1

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc Hana. Bao gồm nhiều công ty thành viên:

  • Công ty TNHH MTV đầu tư địa ốc hana land
  • Công ty TNHH MTV kinh doanh thương mại và dịch vụ du lịch hana
  • Công ty TNHH MTV đầu tư địa ốc hana quảng trị
  • Công ty TNHH MTV đầu tư địa ốc hưng thành phát
  • Công ty cổ phần truyền thông quốc tế skylight
  • Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng kiến tâm việt