Dứ Án Website CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 1

Link Website: https://xdgt-tth.com.vn/

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước, hạng nhất, được cổ phần hóa từ năm 2006. Đến nay, đơn vị có số vốn điều lệ là 27,355 tỷ đồng, ngành nghề hoạt động chính là xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, kết cấu hạ tầng, dân dụng và công nghiệp, khai thác khoáng sản (khai thác, chế biến, kinh doanh đá xây dựng), sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (sản xuất, kinh doanh gạch tuynel; sản xuất, thi công bê tông nhựa thương phẩm), khảo sát thiết kế các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật …

Với kinh nghiệm và uy tín từ nhiều năm hoạt động trong ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng trị và một số địa phương khác, đơn vị đã không ngừng vươn lên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế, trở thành một Doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu của các chủ đầu tư và khách hàng trên thị trường.

Mục tiêu của đơn vị là “Chất lượng – Tiến độ – Mỹ thuật – An toàn”, đơn vị sẵn sàng hợp tác, liên danh, liên kết với các đối tác trong khu vực và cả nước về lĩnh vực đầu tư và xây dựng với phương châm “Bình đẳng các bên cùng có lợi”.