Dự án website lâm nghiệp Nam Hòa

Link Website: https://lamnghiepnamhoa.com/

Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Nam Hòa là đơn vị chuyên kinh doanh các ngành nghề như:

+ Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

+ Khai thác gỗ

+ Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

+ Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp.

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

+ Khai thác lâm sản khác trừ gỗ.

+ Trồng cây hàng năm khác.

+ Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

+ Trồng cây ăn quả.

+ Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

Dự Án Website Lâm Nghiệp Nam Hòa 1