Lena Group

Link Website: https://lenagroup.vn/

LENA GROUP là một Công ty đa ngành nghề, với định hướng phát triển mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Công ty chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: Thiết kế kiến trúc – Nội thất và phát triển lĩnh vực Sáng tạo, Thiết kế thương hiệu.

Dự án Website LENA GROUP 1